Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây Chè được xếp vào nhóm cây nào sau đây?

Cây Chè được xếp vào nhóm cây nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây Chè được xếp vào nhóm cây nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn