Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây do ba cặp gen (A,a; B,b; D,d) tương tác cộng gộp quy địn

Cây do ba cặp gen (A,a; B,b; D,d) tương tác cộng gộp quy địn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây do ba cặp gen (A,a; B,b; D,d) tương tác cộng gộp quy định, trong đó mỗi alen trội làm chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Đem lai cây cao nhất có chiều cao 210 cm  với cây thấp nhất thu được F1. Cho F1 lai với cây có kiểu gen AabbDd thì ở F2 có bao nhiêu kiểu gen quy định cây cao 170 cm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây F1 dị hợp 3 cặp gen : AaBb Dd x AabbDd

=>Cây có 170 cm => Số alen trội trong quần thể là : = 4 alen trội

Số kiểu gen là

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn