Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim là nh

Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim là nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim là những đặc điểm thuộc kì nào của đại Trung sinh?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bò sát cổ ngự trị ở kỉ Jura

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn