Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây lương thực ở nước ta bao gồm lúa ngô khoai sắn lạc

Cây lương thực ở nước ta bao gồm lúa ngô khoai sắn lạc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây lương thực ở nước ta bao gồm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về sản xuất lương thực ở nước ta. 

Giải chi tiết:

Cây lương thực ở nước ta bao gồm: lúa, ngô, khoai, sắn.

Chọn A

Ý kiến của bạn