Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây sen đá có đặc điểm gì Sinh nhiều cây con từ một th

Cây sen đá có đặc điểm gì Sinh nhiều cây con từ một th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây sen đá có đặc điểm gì ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: A. Sinh nhiều cây con từ một thân mẹ.

Ý kiến của bạn