Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây t

Cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây thân cao : 7 cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn ngẫu nhiên thì theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đời F1 có 16 tổ hợp => tính trạng do 2 gen quy định và tương tác bổ trợ

Quy ước gen:  A-B- cao, còn lại là thâp

Trong 9 cây thân cao có: 1 AABB: 2AABb: 4AaBb: 2 AaBB

Tỷ lệ  các loại giao tử là: tỉ lệ giao tử AB=1/9+2/9*1/2+2/9*1/2+4/9*1/4=4/9-giao tử Ab=2/9*1/2+4/9*1/4=2/9-giao tử aB=2/9*1/2 +4/9*1/4=2/9-giao tử ab=4/9*1/4=1/9

cho giao phối nhẫu nhiên nên ta nhân tỉ lệ các loại giao tử lại với nhau, tức là: (4/9AB:2/9Ab:2/9aB:1/9ab)*(4/9AB:2/9Ab:2/9aB:1/9ab)

Kết quả: 64cao: 17 thấp.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn