Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất 3 – MCPD (3 – monoclopropandiol) thường lẫn trong nước

Chất 3 – MCPD (3 – monoclopropandiol) thường lẫn trong nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất 3 – MCPD (3 – monoclopropandiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây ra bệnh ung thư. Chất này có công thức cấu tạo là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn