Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất A có công thức phân tử là C<sub>3</sub>H<sub>12</sub>N<

Chất A có công thức phân tử là C<sub>3</sub>H<sub>12</sub>N<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất A có công thức phân tử là C3H12N2O3. Chất B có công thức phân tử là CH4N2O. A,B lần lượt phản ứng với dung dịch HCl cũng cho ra một khí Z. Mặt khác khi cho A,B tác dụng với dung dịch NaOH thì A cho khí X còn B cho khí Y. Phát biểu nào sau đây đúng :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chất B là H2N – CO – NH2 phản ứng với NaOH tạo NH3 ( khí Y)

B + HCl tạo khí CO2(Z) => A + HCl cũng tạo khí CO2 => A là (CH3NH3)2CO3

=> X là CH3NH2

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn