Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất có tính axit mạnh nhất trong cách axit sau là:

Chất có tính axit mạnh nhất trong cách axit sau là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất có tính axit mạnh nhất trong cách axit sau là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính axit tăng dần từ trái sang phải: HF < HCl < HBr < HI

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn