Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất gây hiệu ứng nhà kính là

Chất gây hiệu ứng nhà kính là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất gây hiệu ứng nhà kính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn