Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ là:             

Chất hữu cơ là:             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ là:

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO2, CO, muối cacbonat kim loại, muối xianua, muối cacbua,…).

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn