Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ <strong>X có công thức phân tử C<sub>3</sub>H<su

Chất hữu cơ <strong>X có công thức phân tử C<sub>3</sub>H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X

   


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X không phản ứng với NaOH => X không phải là axit

X phản ứng đươc với Na => X có nhóm OH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn