Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8</sub

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Biết a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn