Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ X là một muối axit , có công thức phân tử C<sub>

Chất hữu cơ X là một muối axit , có công thức phân tử C<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X là một muối axit , có công thức phân tử C4H11O3N có khả năng tham gia phản ứng được với cả dung dịch axit và bazo . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi cô cạn thì phần rắn thu được chỉ chứa chất vô cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất trên là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì X + NaOH dư tạo muối vô cơ và X phản ứng được với cả axit và bazo

=> Có thể X chính là muối của H2CO3 và amin

Vì X là muối axit nên có dạng RHCO3

=> X có thể có dạng :

CH3CH2CH2NH3HCO3 ; (CH3)2CHNH3HCO3

CH3CH2NH2(CH3)HCO3

(CH3)3NHHCO3

=> Có 4 chất thỏa mãn

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn