Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất khác so với các chất còn lại là:         

Chất khác so với các chất còn lại là:         

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất khác so với các chất còn lại là:

        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B, C, D cùng biểu diễn một chất

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn