Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các  thành phần khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu bao gồm hơi nước, khí dioxit các bon (CO2), ô-xit Nitơ (N2O), khí mê-tan (CH4) và ô zôn (O3). Vai trò gây nên hiệu ứng nhà kính của các chất khí được xếp theo thứ tự sau: CO=> CFC => CH=> O=>NO2. Sự gia tăng nhiệt độ trái đất do hiệu ứng nhà kính có tác động mạnh mẽ tới nhiều mặt của môi trường trái đất.

Đáp án A

Ý kiến của bạn