Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất không làm mất màu dung dịch nước brom và khi bị đốt chá

Chất không làm mất màu dung dịch nước brom và khi bị đốt chá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất không làm mất màu dung dịch nước brom và khi bị đốt cháy sinh ra số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn