Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất không phản ứng với dung dịch HCl là:

Chất không phản ứng với dung dịch HCl là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất không phản ứng với dung dịch HCl là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn