Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất không thủy phân trong môi trường axit là :

Chất không thủy phân trong môi trường axit là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất không thủy phân trong môi trường axit là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Glucozo là monosaccarit nên không có phản ứng thủy phân.

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn