Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn