Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào dưới đây khi cho vào dd AgNO<sub>3</sub> / dd NH<su

Chất nào dưới đây khi cho vào dd AgNO<sub>3</sub> / dd NH<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào dưới đây khi cho vào dd AgNO3 / dd NH3 dư (to), không xảy ra phản ứng tráng bạc:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Saccarozo không nhóm OH hemiacetal

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn