Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa trên M => phenol có nhiệt độ sôi cao nhất vì có M hơn hắn 3 chất còn lại

Dựa vào khả năng tạo liên kết H liên phân tử : axit > ancol > xeton

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn