Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công ngh

Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công ngh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không phải là nguyên liệu của công nghiệp sản xuất xi măng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần III.2 (SGK Hóa 9 – T92): Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là đất sét, đá vôi, cát,…

Giải chi tiết:

Theo kiến thức phần III.2 (SGK Hóa 9 – T92): Nguyên liệu không để sản xuất xi măng là thạch cao.

Đáp án D

Ý kiến của bạn