Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?  

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn