Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường:

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở điều kiện thường F2, Cl2 ở thể khí; Br2 ở thể lỏng; I2 ở thể rắn.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn