Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là polime có cấu trúc mạch phân nhánh:

Chất nào sau đây là polime có cấu trúc mạch phân nhánh:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là polime có cấu trúc mạch phân nhánh:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn