Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

PVC là poli vinyl clorua được tạo thành từ phản ứn trùng hợp vinyl clorua CH2=CHCl

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn