Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa t

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn