Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là  

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để có phản ứng trùng ngưng là các monome tham gia phản ứng phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn