Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức đơn gi

Chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức đơn gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức đơn giản nhất của glucozơ và phân tử khối bằng ½ phân tử khối của glucozơ. Lấy 9 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 chất tan đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tổng khối lượng chất tan có trong Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X là C3H6O3 ( công thức đơn giản nhất là CH2O và M = ½ MC6H12O6)

X + NaOH -> 2 chất có khả năng tráng bạc

=> X là HCOOCH(OH)CH3 => nX =0,1 mol

Chất tan trong Y gồm : 0,1 mol HCOONa ; 0,1 mol CH3CHO

=> mchất tan trong Y = 11,2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn