Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất X có công thức FeNO33 Tên gọi của X là sắtIII nitr

Chất X có công thức FeNO33 Tên gọi của X là sắtIII nitr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X có công thức Fe(NO3)3. Tên gọi của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về hợp chất của sắt.

Giải chi tiết:

Tên gọi của Fe(NO3)3 là sắt(III) nitrat.

Đáp án B

Ý kiến của bạn