Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất X có công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>O<sub>

Chất X có công thức phân tử C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>O<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Số công thức cấu tạo có thể có của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn