Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất X là một α-aminoaxit no, phân tử chỉ chứa một nhóm NH<s

Chất X là một α-aminoaxit no, phân tử chỉ chứa một nhóm NH<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X là một α-aminoaxit no, phân tử chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Cho 7,12 gam X tác dụng với NaOH dư thu được 8,88 gam muối. X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

H2NRCOOH + NaOH -> H2NRCOONa + H2O

Bảo toàn khối lượng : mamino axit + mNaOH = mmuối + mH2O

=> nNaOH = nH2O = nX = 0,08 mol

=> MX = 89g

=> CH3CH(NH2)COOH ( a amino axit có NH2 gắn vào Ca)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn