Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất X tác dụng với dung dịch HCl . Khi chất X tác dụng với

Chất X tác dụng với dung dịch HCl . Khi chất X tác dụng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X tác dụng với dung dịch HCl . Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn