Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất Y trong phân tử có vòng benzene, có phân tử khối nhỏ hơ

Chất Y trong phân tử có vòng benzene, có phân tử khối nhỏ hơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất Y trong phân tử có vòng benzene, có phân tử khối nhỏ hơn 110 đvC. Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam Y rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong (dư). Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam và có 40 gam kết tủa. Trùng hợp Y thu được polime với hiệu suất chung 80%. Tên của Y và khối lượng Y cần dùng để sản xuất 10,6 tấn polistiren lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nCaCO3 = nCO2 = 0,4 mol ; mtăng = mCO2 + mH2O => nH2O = 0,2 mol

=> nC : nH = 1 : 1 => Y : (CH)n

Vì Y chứa vòng benzen , mặt khác Y có thể trùng hợp => số C ≥ 8

MY n n = 8

=>Y : C8H8 : C6H5CH=CH2 ( Vinylbenzen)

nC6H5CH=CH2 -> (C8H8)n

=> mpolime = mY = 10,6 tấn ( theo lý thuyết )

=> Thực tế cần : 10,6.100/80 = 13,25 tấn

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn