Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao và

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào triều đại  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 30.

Giải chi tiết:

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào triều đại nhà Đường.

Chọn: B

Ý kiến của bạn