Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ có 3 loại nuclêôtit A, T, G người ta đã tổng hợp nên một

Chỉ có 3 loại nuclêôtit A, T, G người ta đã tổng hợp nên một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ có 3 loại nuclêôtit A, T, G người ta đã tổng hợp nên một phân tử ADN nhân tạo, sau đó sử dụng phân tử ADN này làm khuôn để tổng hợp một phân tử mARN. Phân tử mARN này có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn