Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chi phí sản xuất của ba phân xưởng là 324 695 000 đồng

Chi phí sản xuất của ba phân xưởng là 324 695 000 đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chi phí sản xuất của ba phân xưởng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính chi phí sản xuất của từng phân xưởng sau đó cộng lại với nhau.


Chi phí = Giá thành đơn vị sản phẩm ( times ) Sản lượng


* Chú ý: Giá thành đơn vị sản phẩm (1000 đ), đổi đơn vị tiền tệ sao cho chính xác.

Giải chi tiết:

Chi phí sản xuất của cả ba phân xưởng là:

(20 times 50,000, + ,18 times 72,000 + 19 times 50,050 = 3,246,950)(nghìn đồng)

Đổi: 3 246 950 nghìn đồng = 3 246 950 000 đồng = 3 246, 95 triệu đồng = 3, 24695 tỉ đồng

Chọn C

Ý kiến của bạn