Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ ra 2 từ láy trong đoạn thơ trên Giải c

Chỉ ra 2 từ láy trong đoạn thơ trên Giải c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ ra 2 từ láy trong đoạn thơ trên


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ láy

Giải chi tiết:

Từ láy: đêm đêm, bâng khuâng, ngẩn ngơ.

Ý kiến của bạn