Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chi tiết Gióng đánh giặc xong cởi áo giáp sắt bỏ lại rồ

Chi tiết Gióng đánh giặc xong cởi áo giáp sắt bỏ lại rồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chi tiết Gióng đánh giặc xong cởi áo giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa bay về trời có ý nghĩa gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các văn bản Thánh Gióng, lí giải

Giải chi tiết:

Ý nghĩa:

- Gióng ra đời phi thường thì ra đi cũng phi thường. Nhân dân yêu mến, trân trọng, muốn giữ mãi hình ảnh người anh hùng, nên đã để Gióng trở về với cõi vô biên bất tử.

- Gióng bất tử cùng sông núi, bất tử trong lòng nhân dân.

- Đánh giặc xong, Gióng không về nhận phần thưởng, không hề đòi hỏi công danh. Dấu tích chiến công, Gióng để lại cho quê hương, xứ sở.

Ý kiến của bạn