Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chi tiết nào thể hiện rõ nhất tấm lòng rộng lượng của B

Chi tiết nào thể hiện rõ nhất tấm lòng rộng lượng của B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chi tiết nào thể hiện rõ nhất tấm lòng rộng lượng của Bác?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Khi biết con khỉ bốc trộm cơm, Bác chỉ mỉm cười.

Chọn C.

Ý kiến của bạn