Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia 2m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu thành hai phần bằng n

Chia 2m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu thành hai phần bằng n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chia 2m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với Cl2 dư, đun nóng thu được ( m + 7,1) gam hỗn hợp muối. Oxi hóa phần hai cần vừa đúng V lít hỗn hợp khí A ( đktc) gồm O2 và O3. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 20. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét cả 2 thí nghiệm thì số các kim loại đều bị oxi hóa lên mức có số oxi hóa giống nhau ( Mg2+ ; Al3+ ; Cu2+ )

=> ne trao đổi = ne trao đổi của kim loại = ne trao đổi của Cl2 = ne trao đổi cúa A (1)

+/ TN1 : m tăng = mCl2 phản ứng = 7,1g

=>nCl2 = 0,1 mol ( Cl2 +2e  2Cl- )

+/ TN2 : MA = 40g. Áp dụng qui tắc đường chéo ta có:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn