Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếm 60% diện tích đất tự nhiên của nước ta là nhóm đất:

Chiếm 60% diện tích đất tự nhiên của nước ta là nhóm đất:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếm 60% diện tích đất tự nhiên của nước ta là nhóm đất:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn