Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) được Mĩ thực

Chiến lược

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) được Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong bối cảnh nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 168)

Chọn đáp án: A.

Ý kiến của bạn