Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến lược phát triển dân số và sử dụng nguồn lao động ở nướ

Chiến lược phát triển dân số và sử dụng nguồn lao động ở nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến lược phát triển dân số và sử dụng nguồn lao động ở nước ta không bao gồm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn