Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam trong chiến

Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam trong chiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 174.

Giải chi tiết:

Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Chọn B.

Ý kiến của bạn