Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến thắng Phước Long tháng 1-1975 của quân dân Việt N

Chiến thắng Phước Long tháng 1-1975 của quân dân Việt N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 191.

Giải chi tiết:

Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy: sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực cảu quân đội Sài Gòn, về khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự rất hạn chế của Mĩ.

Chọn: B

Ý kiến của bạn