Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1917 diễn ra chủ yếu ở đâu?

Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1917 diễn ra chủ yếu ở đâu?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1917 diễn ra chủ yếu ở đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự diễn ra chủ yếu ở mặt trận Tây Âu.

Chọn: B

Ý kiến của bạn