Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn