Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, t

Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc bàn tay trái.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn